انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران
کنترل منطق فازی و عصبی از درایو ها و سیستم های قدرت - دانلود - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (http://www.controliran.com)
+-- انجمن: کنترل (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: کلیه گرایش های رشته کنترل (/forumdisplay.php?fid=57)
+---- انجمن: كنترل هوشمند (/forumdisplay.php?fid=96)
+---- موضوع: کنترل منطق فازی و عصبی از درایو ها و سیستم های قدرت - دانلود (/showthread.php?tid=1021)کنترل منطق فازی و عصبی از درایو ها و سیستم های قدرت - دانلود - iranc - 10-08-2013 01:09 AM

دانلود در
http://iranc.blogfa.com/post/878

نویسندگان راهنمای خوانندگان به سرعت و اختصار از طریق موضوعات پیچیده ای از شبکه های عصبی، منطق فازی، مدل سازی ریاضی از ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت کنترل و طراحی VHDL. بر خلاف جزوه و مقالات دانشگاهی که قبلا در هر یک از این افراد منتشر شده است، این کتاب را ترکیبی است و اساس مطالعات موردی دور از تجزیه و تحلیل سیستم، استراتژی های کنترل، طراحی، شبیه سازی و اجرای. نتیجه یک راهنمای کاربردی طراحی سیستم های کنترل که به عدالت را به دانشجویان و مهندسین طراحی حرفه ای تجدید نظر خواهد کرد. این کتاب نیز می تواند به عنوان کمک VHDL طراحی منحصر به فرد، بر اساس برنامه های کاربردی انرژی در دنیای واقعی استفاده می شود. * معرفی سیستم های کنترل برش لبه به خوانندگان گسترده ای از مهندسان و دانشجویان * اولین کتاب سیستم های کنترل فازی عصبی را به یک رویکرد عملی، مبتنی بر برنامه های کاربردی، با نمونه های کار کرده و مطالعات موردی حمایت * یادگیری به استفاده از VHDL در واقعی جهان برنامه های کاربردی از جلد برگشت * معرفی سیستم های کنترل برش لبه به خوانندگان گسترده ای از مهندسان و دانشجویان * کتاب سیستم های کنترل فازی عصبی را به یک رویکرد عملی، مبتنی بر برنامه های کاربردی، با نمونه کار کرده و مطالعات موردی حمایت کردن * یادگیری به استفاده از VHDL در برنامه های کاربردی جهان واقعی معرفی سیستم های کنترل لبه برش از طریق برنامه های کاربردی دنیای واقعی شبکه های عصبی و سیستم های مبتنی بر منطق فازی، ارائه یک راه حل کنترل مدرن به ماشین های AC مورد استفاده در درایوهای سرعت متغیر، امکان های صنعت برای صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری توسط به جای بالا، تعمیر و نگهداری سیستم های موتور DC گران و. استفاده از میکروهای سریع، این زمینه با سنسور کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور انقلابی. این کتاب یافته های پژوهش های اخیر و به عنوان یک راهنمای مفید برای نسل جدیدی از سیستم های کنترل برای خوانندگان گسترده ای از دانشجویان های پیشرفته کارشناسی و کارشناسی ارشد، و همچنین مهندسان تمرین را نشان می دهد. نویسندگان راهنمای خوانندگان به سرعت و اختصار از طریق موضوعات پیچیده ای از شبکه های عصبی، منطق فازی، مدل سازی ریاضی از ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت کنترل و طراحی VHDL. بر خلاف جزوه و مقالات دانشگاهی که قبلا در هر یک از این افراد منتشر شده است، این کتاب را ترکیبی است و اساس مطالعات موردی دور از تجزیه و تحلیل سیستم، استراتژی های کنترل، طراحی، شبیه سازی و اجرای. نتیجه یک راهنمای کاربردی طراحی سیستم های کنترل که به عدالت را به دانشجویان و مهندسین طراحی حرفه ای تجدید نظر خواهد کرد. این کتاب نیز می تواند به عنوان کمک VHDL طراحی منحصر به فرد، بر اساس برنامه های کاربردی انرژی در دنیای واقعی استفاده می شود.