انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران
آموزش معادلات دیفرانسیل - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (http://www.controliran.com)
+-- انجمن: دروس عمومی (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: دروس عمومی (/forumdisplay.php?fid=55)
+---- انجمن: معادلات دیفرانسیل (/forumdisplay.php?fid=10)
+---- موضوع: آموزش معادلات دیفرانسیل (/showthread.php?tid=19)

صفحه ها: 1 2 3 4


آموزش معادلات دیفرانسیل - ایمان صادقی - 06-01-2009 11:47 PM

آموزش معادلات دیفرانسیل بصورت اسلاید
با برنامه Power Point باید فایل رو باز کنید.

سرفصل معادلات دیفرانسیل
عنوان فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول
1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها
2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن
3: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن
4: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد
5: معادله دیفرانسیل كامل
6:عامل انتگرال ساز
7: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن

فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم
1: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد یا
2: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن
3: معادله دیفرانسیل کشی-اویلر
4: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر)
5: روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین)

فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها
1: سری توانی
2: نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادلات دیفرانسیل
3: نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم
:4حالتی كه معادله شاخص دارای ریشه های برابر است

فصل چهارم:
1: دستگاه معادلات دیفرانسیل

فصل پنجم: تبدیلات لاپلاس
1: تبدیل لاپلاس
2: خواص تبدیل لاپلاس
3: مع***** تبدیل لاپلاس
4: حل معادله دیفرانسیل به روش لاپلاس
5: تبدیل لاپلاس برخی توابع


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - smhoseini - 06-03-2009 01:54 AM

خيلي عالي بود ممنون


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - paradise - 04-13-2010 12:14 PM

دستت درد نکنه....
عالی بود.
ممنون....


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - habib - 04-13-2010 12:31 PM

خيلي عالي بود ممنون


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - vahidsadri2000 - 06-10-2010 03:16 PM

ممنون، دست گلتون درد نکونه


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - sezar21m - 06-17-2010 12:08 AM

مرسی ممنون دمتون گرم


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - 303030 - 08-08-2010 01:19 PM

mamnoon ali bod


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - PPP - 08-25-2010 07:10 PM

زحمت کشیدید ! دستون درد نکنه!!!
HHD


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - جاسم - 09-25-2010 03:12 PM

عالی بودG


RE: آموزش معادلات دیفرانسیل - ملیحه - 11-15-2010 02:01 PM

عالی بود ممنون