انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران
سیستمهای Dcs - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (http://www.controliran.com)
+-- انجمن: مباحث کلیه گرایش های رشته برق (/forumdisplay.php?fid=27)
+--- انجمن: کنترل ابزار دقیق (/forumdisplay.php?fid=41)
+---- انجمن: كنترل صنعتي (/forumdisplay.php?fid=43)
+---- موضوع: سیستمهای Dcs (/showthread.php?tid=2101)سیستمهای Dcs - saadat370 - 10-26-2017 11:57 PM

با سلام من تفاوتهای سیستمهای dcs مربوط به برندهای امرسون و یوکوگاوا و هانیول و قابلیت هرکدام را سوال داشتم.