انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران
دانلود کتاب انفجار ریاضیات - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (http://www.controliran.com)
+-- انجمن: دروس عمومی (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: دروس عمومی (/forumdisplay.php?fid=55)
+---- انجمن: ریاضی (/forumdisplay.php?fid=6)
+---- موضوع: دانلود کتاب انفجار ریاضیات (/showthread.php?tid=503)دانلود کتاب انفجار ریاضیات - ميلاد خليلي - 04-09-2011 11:34 PM

[attachment=425]

نام کتاب: انفجار رياضيات
نويسنده: انجمن رياضي فرانسه
مترجم: انجمن رياضي ايران
تعداد صفحات: 185
فرمت کتاب: PDF
زبان کتاب: فارسي

توضيحات:

کتاب‌ "‌انفجار رياضيات" ترجمه‌ فارسى‌ ‌از کتابى‌ ‌است‌ که‌ ‌انجمن‌‌ها‌ى‌ رياضى‌ کشور فر‌انسه‌ منتشر کرده‌‌اند. انتشار ‌اوليه‌ ‌اين‌ کتاب‌ بصورت‌ ‌الکترونيک‌ و به‌طور ر‌ايگان‌ در ‌اختيار ‌همه‌ دوستد‌ار‌ان‌ رياضى‌ ‌از طريق‌ سايت‌ ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ قر‌ار مى‌گيرد. کتاب انفجارات رياضي شامل مقالات مختلف است و ميخواهند به وضوح نشان دهند و ثابت کند که حضور رياضيات در همه عرصه ها در دنياى امروز رو به افزايش است، و در عين حال نبايد فراموش کرد که رياضيات به عنوان نظامى که سرچشمه دقت و شادمانى است از ملاحظات فلسفى و از آثار و بدايع هنرى نيز الهام ميگيرد.