انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران
آموزش دیجیتال و سیستمهای کامپیوتری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (http://www.controliran.com)
+-- انجمن: مباحث کلیه گرایش های رشته برق (/forumdisplay.php?fid=27)
+--- انجمن: مدارهای دیجیتال و آنالوگ (/forumdisplay.php?fid=34)
+--- موضوع: آموزش دیجیتال و سیستمهای کامپیوتری (/showthread.php?tid=84)آموزش دیجیتال و سیستمهای کامپیوتری - ایمان صادقی - 10-03-2009 09:03 PM

آموزش دیجیتال و سیستمهای کامپیوتری