انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران
اسکریپت پرداخت آنلاین بانک های پارسیان ، ملت و سامان در یک مجموعه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (http://www.controliran.com)
+-- انجمن: گوناگون (/forumdisplay.php?fid=86)
+--- انجمن: مباحث گوناگون (/forumdisplay.php?fid=94)
+---- انجمن: بحث هاي آزاد (/forumdisplay.php?fid=87)
+---- موضوع: اسکریپت پرداخت آنلاین بانک های پارسیان ، ملت و سامان در یک مجموعه (/showthread.php?tid=918)اسکریپت پرداخت آنلاین بانک های پارسیان ، ملت و سامان در یک مجموعه - ایمان صادقی - 04-05-2012 08:21 AM

اسکریپت پرداخت آنلاین بانک های پارسیان ، ملت و سامان در یک مجموعه
- قابلیت پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب ( پارسیان ، اقتصاد نوین ، سامان ، ملی ، ملت و ... )
- قابلیت درج مبلغ دلخواه
- قابلیت درج موضوع پرداخت و نام پرداخت کننده
- ارسال ایمیل مشخصات پرداخت به مدیر سایت و پرداخت کننده
- دارای کنترل پنل مدیر جهت نمایش پرداخت ها (تاریخ پرداخت , نام و موضوع پرداخت و ایمیل پرداخت کننده )
- ثبت پرداخت های موفق و نا موفق در بخش مدیریت
- ثبت ، نام بانک عامل در بخش مدیریت
- قابلیت نصب بر روی کلیه فروشگاه ها
- قابلیت نصب بروی کلیه سایتها
- با کنترل پنل مدیریت
-گزارش پرداختها
- به زبان PHP و Mysql
- نمایش تاریخ ، مبلغ ، موضوع و نام پرداخت کننده
- نصب رایگان

نمونه :
http://www.iranwebco.ir/payment/pay.html
http://www.iranwebhost.ir/pay/
بخش مدیریت:
http://www.iranwebhost.ir/pay/admin/
user: admin
pass: admin

09122335943
صادقی
http://www.iranwebco.ir